O zdroji

Digitální malé a střední podniky a jejich členské sdružení se v reakci na krizi na Ukrajině a následný masivní odchod jejich obyvatelstva a pracovní síly rozhodly vytvořit portál pro pracovní místa a zvyšování kvalifikace.

Portál umožňuje ukrajinským uprchlíkům, jakož i každému, kdo opustil svou zemi a hledá lepší příležitosti v Evropě, najít vhodné pracovní místo v odvětví IKT a podporuje je při začleňování do nového trhu práce prostřednictvím profesního rozvoje a zvyšování kvalifikace, tj. hledáním příslušné odborné přípravy, která jim umožní přestěhovat se do bezpečnější země v Evropě.

Metodologie

Veřejný internetový portál pro pracovní příležitosti a příležitosti k prohlubování dovedností