O zdroji

The European Skills Index (ESI), který vypracovalo středisko Cedefop, je složeným ukazatelem pro sledování výkonnosti systémů dovedností v EU. Index měří „vzdálenost od ideální“ výkonnosti vnitrostátních systémů dovedností pomocí přístupu založeného na složených ukazatelích. Nástroj ESI monitoruje výkonnost zemí v průběhu času a tato ideální výkonnost je vybrána jako nejlepší z kterékoli země za období sedmi let. Index poskytuje přehled o možných oblastech zlepšení a poskytuje důkazy, které podporují politický rámec EU pro odborné vzdělávání a přípravu a dovednosti.

Pilíř nástroje pro mimořádnou podporu

Index je založen na třech pilířích: rozvoji dovedností, aktivaci a sladění, z nichž každý měří jiný aspekt systému dovedností:

  • Rozvojem dovedností se rozumí operace země v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jakož i okamžité výsledky systému, pokud jde o rozvoj dovedností.
  • Aktivace dovedností zahrnuje indikace přechodu ze vzdělávání do zaměstnání, jakož i míru aktivity na trhu práce u různých demografických skupin.
  • Sladěním dovedností se rozumí míra, do jaké jsou dovednosti úspěšně využívány, a míra, do jaké jsou dovednosti na trhu práce účinně sladěny.

Středisko Cedefop využívá ESI k tomu, aby komplexním způsobem charakterizovalo systémy dovedností. Vnitrostátní systémy dovedností hrají důležitou úlohu nejen při rozvoji dovedností lidí, ale také při aktivaci těchto schopností na pracovišti a při jejich účinném přizpůsobování potřebám trhu práce a pracovišť. Tato myšlenka se odráží ve třech pilířích.  

Metodika indexu

Evropský index dovedností využívá nejnovější dostupné údaje a je sestaven na základě pokynů Příručky Společného výzkumného střediska (JRC) pro sestavování složených ukazatelů

Internetový nástroj pro mimořádnou podporu představuje verzi z roku 2022 a rovněž skóre za roky 2021 a 2020, avšak skóre za tyto roky byla zpětně vyšetřena pomocí metodiky z roku 2022.  

Metodologie

Evropský index dovedností využívá nejnovější dostupné údaje a je sestaven na základě pokynů Příručky Společného výzkumného střediska (JRC) pro sestavování složených ukazatelů. Metodická zlepšení a nezávislý metodický audit doprovázející každou verzi Společného výzkumného střediska zajišťují statistickou soudržnost a spolehlivost výsledků.