O zdroji

Evropský rámec dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti (ECSF) je nový nástroj vyvinutý agenturou ENISA a pracovní skupinou Ad hoc s cílem posílit a podpořit harmonizaci ekosystému vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje pracovních sil v oblasti kybernetické bezpečnosti a vytvořit jednotný evropský slovník dovedností a úloh v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Cílem ECSF je vybudovat jednotné chápání rolí, schopností, dovedností a znalostí využívaných jednotlivci, podniky a poskytovateli odborné přípravy ve všech členských státech EU a pro ně, s cílem vyřešit nedostatek dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě, jak zdůraznila nedávná publikace agentury ENISA „Addressing Skills Shortage and Gap Through Higher Education“.

ECSF 0,5 (konsolidovaný návrh znění)

Konsolidovanou předlohu rámce předložila agentura ENISA na webináři, který se konal dne 5. dubna. Návrh 0.5 obsahuje 12 profilů odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti potřebných v Evropě s informacemi o jejich klíčových dovednostech, hlavních úkolech a znalostech a odkaz na nástroj pro sebehodnocení projektu e-CF Explorer S.

Konečná verze evropského rámce dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti bude představena na konferenci o kybernetické bezpečnosti, kterou agentura ENISA uspořádá v řeckých Aténách ve druhé polovině září 2022. Aktuální informace o této akci a této iniciativě najdete na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa!

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Metodologie

Rámec dovedností jako pokyny pro profese v oblasti kybernetické bezpečnosti