O zdroji

Evropský rámec kompetencí v oblasti elektronických technologií nabízí společný jazyk pro odborníky
v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), náborové pracovníky a obchodní subjekty. Umožňuje zaměstnavatelům sladit dovednosti a kompetence v oblasti IKT s náborovými potřebami
a přesně posoudit potřeby odborné přípravy a prohlubování dovedností. Zdroje, které jsou strukturovány do tří krátkých videozáznamů, procházejí uživateli klíčové prvky evropského rámce elektronických kompetencí (e-CF), hlavní způsoby, jakými jej podniky využívají k usnadnění náboru, a přínosy provádění rámce v rámci operačních procesů v souvislosti s malými a středními podniky (MSP). 

Tímto přístupem je cílem tohoto zdroje řešit již zjištěnou mezeru v evropském vzdělávacím prostředí: schopnost malých a středních podniků získat přístup k vyškoleným odborníkům v oblasti informačních a komunikačních technologií a oslovit je s cílem využít výhod procesů digitální transformace. Kromě toho mohou malé a střední podniky nalézt praktické poradenství v krátké a flexibilní podobě, aby své stávající pracovní síly lépe připravily na výzvy, které přináší digitalizace a vznikající technologie, a vybavit pracovníky dovednostmi, které obstojí i v budoucnu.   

Metodologie

Sladěno s evropským rámcem elektronických kompetencí (e-CF).