O zdroji

V květnu 2021 zveřejnilo konsorcium QTEdu první verzi evropského rámce kompetencí pro kvantové technologie. Cílem rámce kompetencí je zmapovat prostředí kompetencí a dovedností v oblasti kvantových technologií, a vytvořit tak společný jazyk usnadňující komunikaci a spolupráci mezi různými zúčastněnými stranami ve vzdělávacím ekosystému.  

Rámec je zamýšlen jako výchozí bod pro plánování a strukturování řady vzdělávacích projektů a projektů odborné přípravy v oblasti kvantových technologií, např. magisterských programů na univerzitách, programů odborné přípravy pro pracovníky v průmyslu nebo výzkumných iniciativ v oblasti vzdělávání. Struktura rámce je inspirována rámcem digitálních kompetencí pro pedagogy DigCompEdu, který byl použit jako vzor. 

Zatímco verze 1.0 kompetenčního rámce poskytuje přehled toho, co lze naučit, další verze bude rovněž zahrnovat různé úrovně způsobilosti, jichž lze dosáhnout při učení každé kompetence a dovednosti v kvantových technologiích, jakož i pracovní profily s různým zaměřením.  

QTEdu používala při sestavování tohoto rámce kompetencí přístup zdola nahoru, tj. v minulém roce provedla tříkolovou studii Delphi s mnoha účastníky z komunity QT. Podrobnosti o metodice jsou popsány v samostatném textu. Studie a její první výsledky jsou uvedeny v článku Quantum Flagship Newsroom. Výsledky byly navíc zpřesněny vedením pohovorů s odborníky pro každou podoblast. V budoucnu bude rámec kompetencí pravidelně aktualizován v závislosti na vývoji kvantových technologií. Rámec je živým dokumentem a vítá návrhy na doplnění a opravy kdykoli.

V dlouhodobém horizontu plánuje QTEdu evropskou komunitu v oblasti kvantového vzdělávání, která se vyznačuje přizpůsobivostí, růstem a součinností mezi všemi příslušnými zúčastněnými stranami. Ústřední úlohou rámce kompetencí je poskytnout společný jazyk a referenční bod. Předpokládá se tak ekosystém, v němž mohou instituce bez problémů zvýšit své úsilí pomocí vhodných modulů a studující mohou kombinovat a sladit své vzdělávání a odbornou přípravu tak, aby uspokojily své potřeby.

 

Metodologie

Mapování prostředí kompetencí a dovedností v oblasti kvantových technologií.