O zdroji

HEInnovate je nástroj pro sebehodnocení, který umožňuje vysokoškolským institucím vyhodnotit jejich inovační potenciál prostřednictvím určování, plánování a stanovování priorit akcí podle osmi klíčových oblastí. Nástroj, který vypracovala Evropská komise ve spolupráci s OECD, určuje oblasti silných a slabých stránek a nabízí možnost sledovat vývoj a pokrok v průběhu času. 

HEInnovate je interaktivní, bezplatná, důvěrná a snadno použitelná. Kromě diagnostiky silných stránek a nedostatků v oblasti digitálních technologií a inovací v kontextu jednotlivých vysokoškolských institucí nabízí nástroj rovněž prostředí, v němž lze usnadnit diskuse a diskuse o aspektech týkajících se vzdělávání nebo podnikání, což umožňuje postupné sledování metriky a vývoje. 

HEInnovate zahrnuje osm oblastí pro sebehodnocení:

  • Vedení a správa věcí veřejných. 
  • Organizační kapacita: financování, lidé a pobídky. 
  • Podnikatelská výuka a učení. 
  • Příprava a podpora podnikatelů. 
  • Digitální transformace a schopnosti. 
  • Výměna znalostí a spolupráce.
  • Internacionalizovaná instituce. 
  • Měření dopadu.

Akademické instituce a pedagogové mají rovněž přístup k případovým studiím, uživatelským svědectvím a podpůrným materiálům, které lze použít k navrhování inovativních řešení podle konkrétních potřeb a požadavků.  

Metodologie

Nástroj, který vypracovala OECD a Smíšená rada pro výzkum Evropské komise, pokrývá 8 oblastí sebehodnocení.