O zdroji

Příručka ICT4 Příručka pro seniory je soubor nástrojů, který pomáhá školitelům a studentům pracujícím v oblasti digitálních dovedností starších osob. 

ICT4 pro seniory je evropská iniciativa, která usiluje o to, aby starší lidé ve věku 55 až 75 let byli digitálně kompetentnější a aby si uvědomovali některé z mnoha příležitostí, které internet nabízí. Jak? Poskytnutím a usnadněním on-line vzdělávacího prostředí s cestami k prohlubování digitálních dovedností v tomto segmentu občanství.

Cílem příručky je sloužit jako společný dokument pro všechny účastníky poskytnutého školení. On-line akademie je definována jako otevřený veřejný prostor, snadno přístupný a s užitečným obsahem (scénáře, vzdělávací zdroje a výsledky) pro všechny. Cílem této iniciativy je vytvořit komunitu praktických postupů pro digitální dovednosti starších občanů.

Jak funguje?

Projekt shromažďuje osvědčené postupy z předchozích úspěšných projektů v rámci svého přípravného úsilí s cílem vytvořit příručku odborné přípravy a on-line školu. Lidé ve věku 55 až 75 let budou vybráni prostřednictvím výzvy k podávání přihlášek po přípravě školicích materiálů a zúčastní se pilotního projektu jako ambasadoři projektu.

ICT4 Příručka pro seniory bude pro všechna tato školení použita jako zdroj, dokumentace, společná úprava a centrum pro tvorbu obsahu.

Hlavními cíli ICT4 příručky pro seniory jsou:

  • pomáhat účastníkům programu se vzděláváním a hledáním informací o různých předmětech, s nimiž se program zabývá;
  • slouží jako fórum pro účastníky, kteří se podělili o to, co se naučili, s těmi, kteří se zajímají o témata, jichž se tento kurz týká.
Obsah příručky

Obsah příručky zahrnuje učební osnovy používané pedagogy v organizacích, které se zabývají vzděláváním starších občanů, jakož i samotnými staršími osobami, a slouží vzdělávacím aktivitám jako
on-line akademie.

Tato vzdělávací strategie zajišťuje výukový obsah projektu IKT 4 pro seniory, který zavádí šest oblastí kompetencí:

  1. (Úmyslná) digitální komunikace
  2. Digitální transakce
  3. Chytré bydlení pro pohodu
  4. Digitální spolupráce
  5. Bezpečnost a soukromí
  6. Sebeorganizace

Každý z nich je dále dekonstruován do několika modulů.

Informace o projektu

Projekt ICT4 pro seniory se zabývá tím, co se stalo známým jako „stárnutí on-line“, a nabízí veřejnosti příležitost učit se o tom, jak může internet hrát důležitou úlohu při zlepšování kvality života prostřednictvím sociální interakce on-line.

Metodologie

obsah učebních osnov používaný pedagogy v organizacích, které se zabývají vzděláváním starších osob, jakož i samotnými staršími osobami, a slouží vzdělávacím aktivitám jako on-line akademie.