O zdroji

Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) je složený index, který shrnuje příslušné ukazatele digitální výkonnosti Evropy a sleduje vývoj členských států EU v pěti hlavních dimenzích: Konektivita, lidský kapitál, využívání internetu, integrace digitálních technologií a digitální veřejné služby. Od roku 2014 Evropská komise sleduje digitální pokrok členských států prostřednictvím indexu DESI. Index DESI každoročně zahrnuje profily zemí, které podporují členské státy při určování oblastí vyžadujících prioritní opatření a nabízejí analýzu na evropské úrovni napříč klíčovými digitálními oblastmi.

Rozměr lidského kapitálu DESI se zaměřuje konkrétně na dovednosti, zaměstnanost a trendy na trhu práce a ve vzdělávání. Nabízí srovnávací údaje o způsobu, jakým Evropa využívá internet a digitální zařízení (základní digitální dovednosti), a o činnostech zahrnujících pokročilejší dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT). DESI rovněž sleduje počet absolventů v oboru, % zaměstnanců v odvětví IKT a dalších.   

Grafika DESI 2022

Index nabízí údaje o digitalizaci a konkurenceschopnosti každého členského státu a pomáhá tvůrcům politik, veřejným činitelům, vládám a regionálním správám a obcím přizpůsobit prioritní oblasti a investovat do nich na základě fakticky podloženého přístupu. Může rovněž pomoci orgánům a zákonodárcům při vytváření řešení a opatření, která odrážejí současné trendy na trhu práce a splňují požadavky budoucnosti. 

Vzhledem k tomu, že index nabízí informace o různých trendech souvisejících s trhem práce a celkovým podnikatelským prostředím, mohl by být užitečný pro společnosti a organizace, které se snaží rozšířit svou činnost do jiných zemí a zabývat se určitými trendy na trhu. V neposlední řadě může být index DESI zajímavý pro občany, kteří chtějí porovnat, do jaké míry jejich členský stát vyvinul a objevoval souhrnné údaje o výkonnosti, digitalizaci, úrovni dovedností a dalších.   

DESI 2022

Zprávy DESI 2022 byly zveřejněny dne 28. července 2022. Vycházejí především z údajů z roku 2021 a sledují pokrok dosažený v členských státech EU v digitální oblasti. I když členské státy EU dosáhly během pandemie COVID-19 pokroku ve svém úsilí o digitalizaci, stále se snaží řešit nedostatky v digitálních dovednostech, transformovat malé a střední podniky v digitální podniky a zavádět špičkové sítě 5G.

Údaje ze zprávy DESI z roku 2022 ukazují, že pouze 54 % Evropanů ve věku 16–74 let má alespoň základní digitální dovednosti. Kromě toho 9 milionů specialistů v oblasti IKT v EU rovněž zdaleka nesplňuje cíl EU, kterým je 20 milionů specialistů do roku 2030 a nestačí k řešení nedostatku dovedností, s nímž se nyní potýkají podniky, malé a střední podniky a organizace, a to navzdory skutečnosti, že v letech 2020 až 2021 vstoupilo na trh práce 500.000 specialistů v oblasti IKT. Výsledky z roku 2022 ukazují, že ačkoli většina členských států dosahuje pokroku ve své digitální transformaci, podniky stále často nevyužívají základní digitální technologie, jako je umělá inteligence a data velkého objemu

Existuje však celkově pozitivní trend konvergence: EU nadále zlepšuje úroveň digitalizacea členské státy, které začínaly na nižších úrovních, se postupně dohánějí rychlejším rozšiřováním. Zejména Itálie, Polsko a Řecko výrazně zvýšily své ratingy DESI za posledních pět let tím, že konzistentně investovaly a zesílily své politické zaměření na digitální technologie, které byly rovněž podpořeny evropským financováním.  

DESI 2021

Předchozí verzi DESI zveřejnila Evropská komise dne 12. listopadu 2021. Zpráva DESI 2021 obsahuje důležité aktualizace odrážející významné změny, k nimž došlo v důsledku pandemie COVID-19. Nové zprávy vycházejí především z údajů z roku 2020 s cílem poskytnout určitý přehled o klíčovém vývoji stavu digitální ekonomiky a společnosti po prvním roce pandemie v Evropě.

Letošní ročník rovněž odráží dvě významné nové politické iniciativy zahájené s cílem ovlivnit digitální transformaci v EU v nadcházejících letech: Nástroj pro oživení a odolnost a kompas digitální dekády s konkrétními informacemi o nových opatřeních na podporu digitální transformace, která přijaly jednotlivé členské státy EU. Zprávy DESI o jednotlivých zemích obsahují zejména souhrnný přehled digitálních investic a reforem v plánech pro oživení a odolnost pro 22 plánů, které již Rada přijala.

Metodologie

Metodika DESI je popsána v tematických kapitolách, které doprovázejí každý rozměr a související ukazatele.