O zdroji

Iniciativa Cyber Citizen je program, který bude aktivní od roku 2022 do roku 2024. Na tříleté období obdržela finanční prostředky z nástroje EU na podporu oživení ve výši pěti milionů EUR. Iniciativu vede finské ministerstvo dopravy a spojů a provádí ji univerzita Aalto, přičemž profesor praxe Jarno Limnéll působil jako ředitel projektu.

Primárním cílem občanské iniciativy v oblasti kybernetiky je řešit praktickou potřebu podpory kultury bezpečnosti v digitálním prostředí, která upřednostňuje dobré životní podmínky lidí. Jeho zastřešujícím cílem je vytvořit společný a komplexní model rozvoje dovedností občanů v oblasti kybernetiky v celé Evropské unii, z něhož budou mít prospěch všichni Evropané.

Co bude iniciativa nabízet?

Vytvořením evropského vzdělávacího modelu v oblasti kybernetické bezpečnosti je cílem iniciativy posílit opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a zavést společné postupy v celém regionu. Pro usnadnění učení bude na základě tohoto modelu vytvořen digitální vzdělávací portál. Portál bude používat různé metody elektronického učení a poskytovat obsah uzpůsobený různým cílovým skupinám. Kromě toho bude do portálu začleněna angažující hra v oblasti kybernetické bezpečnosti, která bude nabízet informace a porozumění zábavným způsobem. Díky vzdělávacím a komunikačním prvkům obsaženým na vzdělávacím portálu budou občané vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi, aby se mohli bezpečně a sebevědomě orientovat v digitálním světě.

Fáze iniciativy
  • Fáze výzkumu: začátek v roce 2022 – připraven
  • Rozvoj vzdělávacího modelu: začátek v roce 2023
  • Vzdělávací portál, vývoj her a výroba jiného obsahu: začátek v roce 2023
  • Portál pro vzdělávání občanů v oblasti kybernetických dovedností a výuková hra: výsledek 2024

Metodologie

Model vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a vzdělávací portál