O zdroji

Interaktivní mapa národních strategií kybernetické bezpečnosti je online nástroj vyvinutý Agenturou Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), který poskytuje přehled vnitrostátních strategií kybernetické bezpečnosti a dobré příklady provádění ze všech členských států EU, jakož i Norska, Švýcarska a Spojeného království. 

Co na mapě najdete?

Interaktivní mapa umožňuje uživatelům vybrat zemi a získat přístup k informacím o její strategii kybernetické bezpečnosti, včetně jejích priorit, prováděcích plánů a jejich stavu spolu s datem provedení. Uvádí také počet cílů, které každá země přijala, jakož i sestavené seznamy různých vnitrostátních bezpečnostních organizací, národních ISAC, výzkumu a vývoje a inovací a partnerství veřejného a soukromého sektoru podle jednotlivých států. Kromě toho poskytuje odkazy na příslušné dokumenty a zdroje související s úsilím každé země v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Zvyšování povědomí 

Účelem této interaktivní mapy je zvýšit povědomí o vnitrostátních strategiích kybernetické bezpečnosti a porozumění jim, usnadnit výměnu osvědčených postupů a podpořit rozvoj účinných politik v oblasti kybernetické bezpečnosti v celé Evropě. Stránky mají kromě toho harmonogram, který zobrazuje strategie pro jednotlivé země, které jsou zveřejňovány za rok, a oddíl s doporučenými publikacemi a zprávami týkajícími se otázek kybernetické bezpečnosti.  

Metodologie

Interaktivní mapa