O zdroji

Největší bezplatný online test digitálních dovedností pro země V4 a Ukrajinu

Nejkomplexnější způsob testování digitálních dovedností s dlouholetou tradicí – to je IT Fitness Test. Za posledních jedenáct let si své digitální dovednosti otestovalo více než 400 tisíc respondentů.


Respondenti

K provedení testu nepotřebujete žádnou speciální přípravu. Jediné, co potřebujete, je asi 45-60 minut soustředění. Pro žáky základních škol je k dispozici verze s dvaceti testovými otázkami. Pro žáky vyšších ročníků, učitele a další respondenty je připravena sada pětadvaceti otázek, které prověří úroveň jejich digitálních dovedností! Náhodné psaní odpovědí nepomůže k dosažení úspěšného výsledku – při vyplňování testu smíte používat všechny dostupné online zdroje a nástroje.

Motivace

Pro žáky a školy, kteří se testu zúčastní, je navíc připravena soutěž s atraktivními cenami. Pro školy, kterým se podaří do testování zapojit nejvíce žáků, bude připraveno také zvláštní hodnocení. Všichni, kteří si otestují své dovednosti do konce října, automaticky obdrží elektronický certifikát potvrzující úroveň jejich digitálních dovedností a výsledné skóre.