O zdroji

Knihovna digitálních dovedností je otevřeným úložištěm bezplatných vzdělávacích zdrojů vytvořených s cílem pomoci všem dospělým studujícím získat digitální dovednosti potřebné ke splnění jejich osobních, občanských, akademických a profesních cílů. Knihovnu spravuje centrum EdTech Center @ World Education.

Uživatel může knihovnu prozkoumat tak, že vybere dovednosti v deseti různých oblastech:

  • Sdělení
  • Tvořivost
  • Vlastnictví zařízení
  • Vstupní dovednosti
  • Dovednosti týkající se informací
  • Celoživotní učení
  • Mobilní
  • On-line život
  • Ochrana soukromí a bezpečnost
  • Pracoviště

Všechny zdroje v knihovně jsou rovněž sladěny s rámcem digitálních dovedností iniciativy Seattle Digital Equity Initiative. Zadejte kód dovednosti (CO.1, CO.2 atd.) do vyhledávacího pole za účelem filtrování zdrojů odpovídajících této dovednosti.

Knihovna je průběžnou prací, bude i nadále aktualizována a budou přidány nové zdroje prostřednictvím příspěvků v rámci crowdsourcingu a projektů programu EdTech Maker Space.

⚠ Disclaimer: Zdroj digitálních dovedností byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste našli chyby v textu, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.

Metodologie

Otevřené úložiště zdrojů