O zdroji

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zavedla rámec OECD pro klasifikaci systémů umělé inteligence s cílem posoudit dopad umělé inteligence na inovace, produktivitu a dovednosti, jakož
i její dopad na lidská práva, soukromí, dobré životní podmínky, životní prostředí, demokracii, zdraví
a kvalitu pracovních míst. Umělá inteligence však může mít rovněž negativní dopady a může posílit rasové a genderové předsudky a může být použita k dezinformacím, propagandě, krádežím identity, sledování, špionážnímu softwaru, automatizovaným zbraním a dalším vysokým rizikům. Cílem tohoto podcastu je odpovědět na otázku, jaké kroky je třeba učinit, aby byla tato rizika pod kontrolou. 

Tento podcast OECD Technofile nabízí posluchačům informační zkušenosti odborníků v rámci OECD na téma umělé inteligence. V této epizodě vyzývá hostitel Technofile Christopher Mooney Karine Persetovou, vedoucí oddělení pro umělou inteligenci v rámci oddělení OECD pro politiku digitální ekonomiky a střediska OECD pro sledování politiky OECD, a Dr. Sebastiana Hallenslebena, spolupředsedu pracovní skupiny pro klasifikaci a posuzování rizik UI v OECD, aby odpověděli na otázky týkající se definice umělé inteligence a systémů AI, proč existuje potřeba klasifikačního rámce OECD, struktury rámce, dalších kroků nyní, kdy byl rámec vytvořen, etiky umělé inteligence.

Metodologie

Epizoda podcastu Technofile „Know Thy AI: Posouzení rizik umělé inteligence“ byla zaznamenána po spuštění rámce OECD pro klasifikaci systémů UI. Podcast nabízí svým posluchačům představu odborníků z OECD o tom, co je umělá inteligence a systémy UI, proč musí existovat rámec, a o možných rizicích a dalších krocích potřebných k jejich zmírnění.