O zdroji

Metodika Digital Welcome je rámec, který je v souladu s dokumentem DigComp Evropské komise a je součástí programu Digital Welcome, který se zaměřuje na mladé uprchlíky a nově příchozí do Evropy. Program a metodika se vzájemně doplňují s cílem podporovat dovednosti, jako je řešení problémů, komunikace a interakce, a na širší úrovni podporovat digitální myšlení jako součást společenské integrace. Kromě toho metodika nabízí praktický přístup ke zvyšování dovedností cílové skupiny, pokud jde o kódování, výpočetní myšlení a související technologie. 

Rámec má pedagogický přístup a ukazuje přínosy vzájemného učení a učení založeného na projektech, a jako takový může být užitečný pro odborníky pracující s dobrovolníky, uprchlíky nebo migranty. Tento zdroj rovněž zdůrazňuje výhody zaměstnávání mladých uprchlíků a nově příchozích tím, že prezentuje úspěchy jiných společností v tomto přístupu a jeho cílem je povzbudit zaměstnavatele, veřejné instituce a soukromý sektor, aby rozšířili organizační kapacitu a přispěli k trendům v oblasti zaměstnanosti a příležitostem pro migranty a uprchlíky. 

Metodologie

Digitální uvítací metodický rámec využívá vzájemné učení a učení založené na projektech s cílem podpořit základní kódování, kritické myšlení, řešení problémů, komunikaci a spolupráci.