O zdroji

Tato metodická příručka je určena odborníkům z praxe a poskytovatelům odborné přípravy v oblasti vzdělávání a digitálních dovedností a zejména těm, kteří zvažují nebo provádějí rámec DigComp, který předložila Evropská komise s cílem poskytnout společnou referenční hodnotu, podle níž lze digitální dovednosti a znalosti hodnotit. 

Metodika popisuje zkušenosti v pěti evropských zemích – v Řecku, Itálii, Lotyšsku, Rumunsku a Španělsku – a mohou ji využívat poskytovatelé formálního i  neformálního vzdělávání v oblasti vzdělávání dospělých, včetně poskytovatelů příležitostí zaměřených na odvětví odborného vzdělávání a přípravy. Na obecné úrovni může metodika provádění sloužit jako zdroj inspirace pro používání nástroje DigComp ke zlepšení kompetencí občanů starších 25 let s nízkou úrovní digitálních dovedností. Poskytovatelé odborné přípravy mohou rovněž nalézt úspěšné přístupy a nástroje pro navrhování výuky, které jim pomohou při poskytování odborné přípravy a kurzů v souladu s rámcem DigComp a přizpůsobených individuálním výsledkům učení. 

Metodologie

Sladěno s rámcem DigComp a s přihlédnutím ke statistikám DESI.