O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul AM8 Analýza a vizualizace dat (Data Analytics) je zaměřen na základy práce s daty. Jedná se o převážně praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost, resp. pokročilé uživatele. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen připravit a zpracovat libovolná data, měl by ovládat základy datové a statistické analýzy a vizualizaci dat. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel 2016 (a vyšších verzích) a Microsoft Power BI Desktop. Modul je dostupný od roku 2020.