O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul EC1 Digitální začleňování (e-Citizen) je prezentován jako specificky orientovaný snadno zvládnutelný motivační program určený pro digitálně vyloučené osoby. Zabývá se řešením každodenních problémů a běžných životních situací, bezpečným využíváním online služeb, vyhledáváním informací, vyhodnocováním důvěryhodnosti zdrojů a komunikací prostřednictvím internetu. Modul má předepsaný vzdělávací obsah i formu vzdělávání a je zakončen jednoduchou asistovanou zkouškou. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být digitálně začleněný. Měl by být schopen pracovat s jednoduchým textem, komunikovat prostřednictvím elektronické pošty, vyhledávat potřebné informace na internetu s ohledem na bezpečnost a důvěryhodnost zdrojů a využívat služby internetu pro řešení běžných životních situací. Modul je dostupný od roku 2017.