O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul AM7 Finanční tabulky (Financial Spreadsheets) je zaměřen na pokročilou práci s finančními daty. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost s orientací na finance a účetnictví. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen připravit sofistikované finanční reporty, provádět složitější matematické a statistické výpočty a využívat tabulkový procesor s vysokou produktivitou. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel 2016 a vyšších verzích. Modul je dostupný od poloviny roku 2020.