O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul M21 Ochrana osobních údajů a citlivých informací (Data Protection) je zaměřen na znalost základních pojmů v oblasti ochrany osobních údajů, smyslu a zásad ochrany osobních údajů podle obecného nařízení na ochranu osobních údajů GDPR. Jedná se o středně obtížný převážně teoretický modul určený pro osoby činné v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát zásady zpracování osobních údajů, zákonné důvody zpracování, práva subjektů údajů a způsob jejich uplatnění, role a odpovědnosti zainteresovaných stran a měl by rozumět smyslu a způsobům ochrany osobních údajů. Modul bude dostupný pouze pro potřeby akreditovaných rekvalifikačních programů.