O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul M13 Plánování projektů (Project Planning) je zaměřen na základní pojmy spojené s běžnou činností členů projektových týmů a na základní využití programových nástrojů pro plánování času a zdrojů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět používat běžně rozšířené programové nástroje pro podporu řízení projektů, měl by být schopen vypracovat projektový plán a sledovat vývoj a výsledky projektu, včetně plánování a řízení času, činností, nákladů a zdrojů. Měl by být schopen připravit a vytisknout reporty z projektu. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Project a také v prostředí jiných nástrojů pro projektové řízení. Modul je dostupný od roku 2013.