O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul AM5 Pokročilé použití databází (Advanced Databases) je zaměřen na návrh jednoduchých relačních databází a jejich pokročilé využívání. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen vytvořit databázi s pokročilou strukturou a kvalitními výstupy. Měl by umět používat makra, odkazy na data, podformuláře pro rozšiřování možností formulářů a zlepšení jejich funkcionality, vytvořit sestavy s různými výpočty a podsestavy pro zvýšení přehlednosti sestav. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.