O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul AM6 Pokročilé prezentace (Advanced Presentation) je zaměřen na přípravu pokročilých prezentací. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen připravit a předvést kvalitní prezentaci s využitím pokročilých nástrojů a knihoven obrázků. Měl by umět vytvářet a upravovat diagramy, formátovat grafy, používat videosekvence, zvukové ukázky a animace. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.