O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul AM3 Pokročilé zpracování textu (Advanced Documents) je zaměřen na tvorbu a úpravy pokročilých textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen vytvořit textový dokument na profesionální úrovni. Měl by zvládnout pokročilé možnosti textového editoru (titulky, poznámky pod čarou a vysvětlivky, pole, formuláře, šablony, vodotisk, makra). Měl by umět vytvořit obsahy, rejstříky a křížové odkazy, využívat nástroje pro týmovou spolupráci při úpravách dokumentů. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.