O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul AM4 Pokročilá práce s tabulkami (Advanced Spreadsheets) je zaměřen na využívání pokročilých funkcí tabulkových procesorů včetně práce s daty. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět vytvořit kvalitní tabulky a grafy s využitím pokročilých možností formátování. Měl by být schopen analyzovat, filtrovat a řadit data v tabulkách a seznamech, používat pokročilé funkce, vytvářet a používat scénáře, spolupracovat při revizích tabulek a využívat možnosti zabezpečení. Měl by umět propojovat tabulky s daty, vkládat a importovat data. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.