O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul M27 Práce s počítačem a internetem (Computer & Online Essentials) je zaměřen na základy práce s digitálními technologiemi a internetem, avšak má poměrně široký záběr. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů určených pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický. Úspěšný absolvent zkoušky by měl mít povědomí o běžně používaných digitálních zařízeních a základním programovém vybavení, měl by umět pracovat se soubory a mít základní představu o využití počítačových sítí. Měl by umět vyhledávat informace, pracovat s elektronickou poštou a kalendářem, to vše relativně bezpečným způsobem. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí operačního systému Windows a webové aplikace Microsoft Outlook s využitím webového úložiště OneDrive. Modul je dostupný od konce roku 2020.