O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul M346 Práce s webovými aplikacemi (Application Essentials) je zaměřen na základy práce s nejběžnějšími webovými kancelářskými aplikacemi. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů určených pro širokou veřejnost. Tento modul je zcela praktický. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět vytvářet, upravovat a formátovat jednoduché textové dokumenty, používat tabulkový procesor pro elementární tabulkové aplikace a vytvořit jednoduchou prezentaci. Měl by být schopen připravovat tiskové výstupy využívat webová úložiště. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí webových aplikací Microsoft 365 s využitím webového úložiště OneDrive nebo v prostředí aplikací Google a webového úložiště Google Disk. Modul je dostupný od poloviny roku 2020.