O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul M19 Robotika (Robotics) je zaměřen na pochopení základních principů robotiky, jednoduché programování robotů a jejich řízení. Úspěšný absolvent zkoušky by měl rozumět principům robotů a jednoduchých robotických systémů, znát základní části robotů, umět programovat jednoduché chování robotů a umět ovládat jejich řídící systém. Modul je dostupný od poloviny roku 2021.