O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul M10 Tvorba webových stránek (Web Editing) je zaměřen na základní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát jazyk HTML, základní značky HTML, kaskádové styly a webové formuláře. Měl by být schopen vytvářet, publikovat a udržovat statické webové stránky. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web a také KompoZer, PSPad a dalších. Modul je dostupný od roku 2011.