O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul IM3 Umělá inteligence (Artificial Intelligence) je zaměřen na pochopení pojmů, principů a možností technologie umělé inteligence. Jedná se o středně obtížný teoretický modul určený pro osoby, které nejsou IT profesionály, ale které z titulu svého současného nebo budoucího zaměstnání, funkce či postavení potřebují být tzv. “v obraze”. Úspěšný absolvent certifikační zkoušky by měl být schopen vést nebo účastnit se jednání s IT profesionály nebo specialisty v této oblasti digitálních technologií. Zkouška z tohoto modulu se skládá na automatizované testovací platformě Skillsbox v angličtině. Nedílnou součástí modulu je vzdělávací materiál, 3x diagnostický test a 2x certifikační zkouška (jedna opravná), vše dostupné po dobu jednoho roku po zakoupení elektronického indexu pro program ICDL Insights. Modul je dostupný od Q3/2023.