O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul M9 Úpravy digitálních obrázků (Image Editing) je zaměřen na základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky a na používání jednoduchých funkcí grafických editorů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát základní principy práce s digitálními obrázky. Měl by být schopen používat grafické editory pro úpravy obrázků, práci s textem, aplikaci efektů, přípravu obrázků k tisku a pro publikování obrázků. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Photoshopu, CorelDraw a také Gimp nebo v dalších grafických editorech. Modul je dostupný od roku 2011.