O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy) je zaměřen na práci s informacemi dostupnými na internetu. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát druhy a zdroje informací na internetu, definovat dotazy pro nalezení požadovaných informací, měl by být schopen správně vyhodnotit získané informace, umět je třídit a uspořádat/organizovat s využitím podpůrných SW nástrojů, měl by umět vytvořit nový obsah na základě nalezených informací a být schopen strukturovaného předání získané informace včetně dodržení etických i zákonných norem. Modul je dostupný od začátku roku 2017.