O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul M17 Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing) je zaměřen na znalost základních pojmů, principů a možností tohoto mladého digitálního odvětví. Úspěšný absolvent zkoušky by měl chápat principy digitálního marketingu, jeho výhody i omezení, znát možnosti prezentace na internetu, měl by umět využívat sociální média pro jednoduchou propagaci a získávání obchodních kontaktů, měl by mít povědomí o využití analytických nástrojů pro měření a sledování úspěšnosti a dopadu marketingových kampaní. Modul je dostupný od poloviny roku 2018. Na lokalizaci Sylabu spolupracovala společnost Počítačová služba, s.r.o..