O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul M18 Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education) je určen zejména pedagogickým pracovníkům. Je zaměřen na efektivní využívání ICT ve výuce, učení a hodnocení výsledků žáků. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět plánovat a zlepšovat výuku využitím ICT prostředků, znát klíčové technologie používané ve výuce, chápat a umět využívat hlavní funkce systémů pro řízení výuky a správy vzdělávacího obsahu. Modul je ve zkušebním provozu v rámci běžícího evropského projektu. O uvolnění pro odbornou veřejnost se zatím neuvažuje.