O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul DC1 Základy používání mobilních zařízení (Tablet Fundamentals) je zaměřen na vstupní znalosti potřebné pro používání mobilních zařízení (tabletů a chytrých telefonů). Jedná se o jeden z nejjednodušších modulů určený především pro žáky základních škol nebo pro seniory. Modul je zcela praktický. Úspěšný absolvent asistované zkoušky by měl umět používat mobilní zařízení pro bezpečný přístup na internet, pro komunikaci elektronickou poštou, pro vyhledávání informací a pro zpracování fotografií a jednoduchých videozáznamů. Asistovanou zkoušku z tohoto modulu lze skládat s využitím mobilních zařízení s Apple iOS nebo OS Android. Modul bude dostupný od Q3/2023.