O zdroji

Evropská organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO) vypracovala evropské minimální referenční osnovy pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tyto osnovy poskytují komplexní rámec pro rozvoj programů vzdělávání a odborné přípravy v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě. Zahrnuje 19 oblastí znalostí a zahrnuje osvědčené postupy, úspěšné případové studie a doporučení členských států EU týkající se pracovního života. Osnovy poskytují společné chápání a jazyk pro kybernetickou bezpečnost v Evropě a jejich struktura zahrnuje název předmětu, popis, obsah, výsledky učení a potenciální profesní dráhy.

Jak jsou referenční osnovy strukturovány

Osnovy zahrnují řadu témat v oblasti kybernetické bezpečnosti od bezpečnosti sítě a softwaru až po reakci na incidenty a kryptografie. Zahrnuje rovněž základní oblasti znalostí, jako jsou právní a etické aspekty kybernetické bezpečnosti, řízení rizik a soukromí. Flexibilní a adaptabilní, může jej využívat celá řada institucí, od univerzit a odborných škol až po soukromé poskytovatele vzdělávání a průmyslová sdružení. Může být přizpůsoben potřebám různých cílových skupin, jako jsou začátečníci, zkušení odborníci a vedoucí pracovníci. Je rovněž navržen tak, aby byl rozšiřitelný, což umožňuje jeho použití jak pro individuální výcvik, tak pro rozsáhlé vzdělávací programy. Struktura učebních osnov je rozdělena do čtyř klastrů:

  • Zásady a řízení kybernetické bezpečnosti
  • Nástroje a technologie kybernetické bezpečnosti
  • Kybernetická bezpečnost vznikajících technologií
  • Ofenzivní odborníci na kybernetickou bezpečnost

Poskytováním minimálních referenčních osnov hraje ECSO důležitou úlohu při rozvoji příští generace odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě. Vzhledem k tomu, že prostředí kybernetické bezpečnosti se neustále vyvíjí, je nezbytné, aby odborníci v oblasti kybernetické bezpečnosti byli vybaveni znalostmi a dovednostmi nezbytnými k ochraně před vznikajícími hrozbami. Minimální referenční osnovy poskytují pevný základ pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě a pomáhají zajistit, aby Evropa měla silnou a kvalifikovanou pracovní sílu pro řešení výzev digitálního věku.

⚠ Disclaimer: Zdroj digitálních dovedností byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste našli chyby v textu, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.

Metodologie

Učební osnovy