O zdroji

Nástroj pro sebehodnocení digitálních dovedností, nazvaný „Test your digital skills“, je nový inovativní nástroj, který každému pomáhá posoudit jeho úroveň digitálních dovedností a určit vzdělávací plán pro jejich zlepšení, se zaměřením na dovednosti potřebné k prosperitě ve světě práce.  

Tento nástroj vytvořila Evropská komise s jedním jednoduchým cílem zvýšit počet Evropanů se základními digitálními dovednostmi, a podporuje proto cíle digitální dekády: zajistit, aby 80 % Evropanů mělo do roku 2030 alespoň základní digitální dovednosti. Test je k dispozici ve 29 jazycích, a to jak na portálu Europass, tak na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa.

Posouzení a zkušební otázky vycházejí z evropského rámce digitálních kompetencí (DigComp) a sledují jeho hlavní oblasti.

Nástroj „testovat své digitální dovednosti“ má za cíl celosvětově zlepšit povědomí a znalosti o digitálních dovednostech, počínaje poskytnutím jasného obrazu o úrovni uživatele, a je užitečný pro lidi z jakéhokoli prostředí, například:

  • Zaměstnanci, kteří chtějí zvýšit kvalifikaci nebo rekvalifikaci v rámci svých stávajících pracovních míst;
  • Uchazeči o zaměstnání, kteří chtějí zlepšit své šance na trhu práce;
  • Účastníci vzdělávání jakéhokoli věku, kteří chtějí porozumět digitálním kompetencím a zlepšit je atd.  

Jak nástroj funguje

Tento nástroj nabízí příležitost vytyčit vlastní cestu učení: od počátečního posouzení digitálních dovedností až po individualizovanou podporu s návrhy kurzů, které nejlépe odpovídají vašim cílům. Jedná se o hlavní kroky:

  • Uživatelé podstoupí test v délce 15–20 minut, aby rychle posoudili své digitální dovednosti prostřednictvím cílených otázek na základě rámce DigComp, jakož i své zájmy a pracovní ambice.
  • Po dokončení testu obdrží uživatelé podrobnou zprávu o úrovni digitálních dovedností, která obsahuje zvláštní posouzení a bodové hodnocení pro každou oblast kompetencí a pomůže jim určit hlavní oblasti, které je třeba zlepšit.
  • V neposlední řadě budou mít uživatelé přístup k vzdělávacímu plánu, který nastiňuje pokyny, oblasti zlepšení a kroky, které je třeba učinit ke konsolidaci nebo zlepšení svých dovedností a konečně dosáhnout svých cílů v oblasti učení.

Nástroj bude v blízké budoucnosti vylepšen dalšími prvky, jako jsou cílené návrhy kurzů odborné přípravy založené na výsledcích testu a přizpůsobené profilu uživatele.

Všechny výsledky jsou uloženy na vašem profilu na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa, abyste k nim měli přístup kdykoli a kdekoli. 

Metodologie

Zkušební metholodologie