O zdroji

Nástroj pro sebehodnocení MyDigiSkills vytvořil v rámci Creative Commons Licence ALL DIGITAL z projektu DigCompSAT Společného výzkumného střediska (JRC) Evropské komise. ALL DIGITAL představují sítě center digitálních kompetencí, vzdělávacích středisek informačních a komunikačních technologií (IKT), středisek vzdělávání dospělých a knihoven v celé Evropě, kde mají děti a dospělí přístup k internetu a mohou se učit nejnovějším digitálním dovednostem.

Díky tomuto snadnému nástroji mohou občané lépe pochopit svou úroveň znalostí, dovedností a postojů v každé z pěti oblastí evropského rámce digitálních kompetencí pro občany (DigComp 2.0). Dokončení nástroje MyDigiSkills zabere přibližně 20 minut a účastníci vzdělávání nakonec obdrží zprávu o své úrovni digitálních kompetencí. 

Pět oddílů se zabývá těmito oblastmi:

  • Gramotnost v oblasti informací a údajů
  • Komunikace a spolupráce
  • Vytváření digitálního obsahu
  • Bezpečnost
  • Řešení problémů

Nástroj je k dispozici v 11 jazycích: Angličtina, francouzština, němčina, italština, lotyština, litevština, rumunština, španělština, ukrajinština a ruština. 

Metodologie

Nástroj pro sebehodnocení pro získání zprávy o úrovni vašich digitálních dovedností