O zdroji

Nástroj „SecureSME“ je nový interaktivní online nástroj speciálně navržený pro malé a střední podniky. Cílem nástroje, který dne 8. září 2021 uvedla agentura ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost), je nabídnout malým a středním podnikům praktickou podporu při orientaci na různé tipy, pokyny, nástroje, zprávy a doporučení agentury ENISA. Malé a střední podniky představují přibližně 99 % podniků v EU a zaměstnávají miliony lidí. Často však postrádají zdroje a nástroje k odhalování kybernetických útoků a stávají se oběťmi kyber kriminality.

Nástroj proto bude fungovat jako jednotné kontaktní místo pro malé a střední podniky v Evropě a bude je uživatelsky vstřícným a jednoduchým způsobem podporovat s doporučeními a pokyny v oblasti kybernetické bezpečnosti. Uznává rovněž dopad pandemie COVID-19 na evropské podniky, což je vedlo k tomu, že se obrátí na nová digitální řešení. 

Co tento nástroj nabízí? 

Přijetí nových technologií a digitálních řešení musí jít ruku v ruce s bezpečností a malé a střední podniky mají potíže s dosažením této rovnováhy, zejména kvůli nedostatku finančních prostředků a pokynů pro kybernetickou bezpečnost, které je třeba dodržovat.  Kybernetická bezpečnost však nemusí být nákladná, neboť by měla: řada opatření, která nevyžadují významné financování, je snadno proveditelná, a to i pro organizace, které dosud nejsou tak digitální. Nová platforma agentury ENISA sestavuje praktické tipy pro kybernetickou hygienu.

Oficiální banner internetového nástroje agentury ENISA pro bezpečné malé a střední podniky

Tipy a nástroje pro malé a střední podniky: najděte si pokyny, jak…

  • ochránit zaměstnance
  • zlepšit procesy
  • posílit technická opatření
  • překonat problémy související s pandemií COVID-19.

Malé a střední podniky mají rovněž přístup k videozáznamu, k souboru pokynů, nástrojů a tipů týkajících se strategie a provádění kybernetické bezpečnosti, ke kontaktům s příslušnými vnitrostátními orgány odpovědnými za provádění kybernetické bezpečnosti na vnitrostátní úrovni a k cenným vazbám pro projekty financované EU vhodné pro malé a střední podniky. Mezi další prvky patří: zprávy, studie a pracovní dokumenty, příručky a doporučení, nástroje pro on-line komunikaci, workshopy. 

Prostřednictvím platformy je rovněž k dispozici krátká příručka pro kybernetickou bezpečnost ve formě brožury „12 kroků k zabezpečení vašeho podniku“, která nabízí více pokynů na vysoké úrovni k zabezpečení on-line systémů a služeb. Příručka je k dispozici v několika jazycích EU kromě angličtiny, včetně češtiny, němčiny, řečtiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny, lotyštiny, polštiny, portugalštiny a rumunštiny.

Co dalšího můžete očekávat, že tam najdete?

Metodologie

Nástroj SecureSME byl vyvinut po zveřejnění zprávy agentury ENISA o kybernetické bezpečnosti pro malé a střední podniky v červnu 2021. Zpráva nabízí malým a středním podnikům poradenství ohledně toho, jak se vypořádat s výzvami v oblasti kybernetické bezpečnosti s ohledem na pandemii COVID-19 v Evropě a narušení kontinuity činnosti.