O zdroji

Průzkum e-CF je iniciativou organizace IT Professionalism Europe (ITPE) s cílem zvýšit viditelnost a dostupnost evropského rámce elektronických kompetencí (e-CF). Rámec elektronických kompetencí poskytuje odkaz na 41 kompetencí, jak jsou uplatňovány na pracovišti IKT (informační a komunikační technologie), přičemž používá společný jazyk pro kompetence, dovednosti, znalosti a úrovně způsobilosti, které jsou srozumitelné v celé Evropě.

Tento bezplatný on-line nástroj sebehodnocení umožňuje návštěvníkům snadno prozkoumat a posoudit jejich digitální kompetence a 30 profilů role odborníků v oblasti IKT, které určil Evropský výbor pro normalizaci (CEN). Tyto úlohy představují zejména nejtypičtější úlohy, které vykonávají odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií v jakémkoli sdružení nebo organizaci. Všichni uživatelé si mohou vytvořit profil, zvolit si konkrétní úlohu (z každého obchodního a makroprocesu v oblasti IKT, jako je návrh, vývoj, zavádění, výroba, zvláštní řízení atd.), vybrat předem definované úrovně e-kompetence a vytvořit jejich profil, který ukazuje úrovně způsobilosti, které se vztahují na každou kompetenci. Po použití nástroje je možné výsledky uložit a stáhnout.

Tato iniciativa je rovněž součástí závazku ITPE Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa, jejímž cílem je propagovat u různých uživatelů v celé EU normu nastíněnou v evropském rámci pro elektronické kompetence a zvýšit její viditelnost a dostupnost zvyšováním povědomí a usnadňováním porozumění.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Metodologie

Nástroj pro sebehodnocení založený na e-CF