O zdroji

e-CF Explorer je iniciativou organizace IT Professionalism Europe (ITPE) s cílem zvýšit viditelnost a dostupnost evropského rámce elektronických kompetencí (e-CF). Rámec elektronických kompetencí poskytuje odkaz na 41 kompetencí, jak jsou uplatňovány na pracovišti IKT (informační a komunikační technologie), přičemž používá společný jazyk pro kompetence, dovednosti, znalosti a úrovně způsobilosti, které jsou srozumitelné v celé Evropě.

Tento bezplatný online nástroj pro sebehodnocení umožňuje návštěvníkům snadno prozkoumat a zhodnotit své digitální kompetence a 30 profilů profesních rolí v oblasti ICT, které určil Evropský výbor pro normalizaci (CEN). Tyto role představují zejména nejtypičtější role, které vykonávají všichni odborníci na ICT v jakémkoli sdružení nebo organizaci. Všichni uživatelé si mohou vytvořit profil, vybrat si konkrétní roli (z každého ICT byznysu a makroprocesů, jako je návrh, vývoj, nasazení, výroba, specifický management atd.), vybrat si předdefinované úrovně e-kompetencí a vygenerovat si svůj profil, ve kterém jsou uvedeny úrovně znalostí, které se vztahují ke každé kompetenci. Po použití nástroje je možné výsledky uložit a stáhnout.

Tato iniciativa je rovněž součástí závazku ITPE Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa, jejímž cílem je propagovat u různých uživatelů v celé EU normu nastíněnou v evropském rámci pro elektronické kompetence a zvýšit její viditelnost a dostupnost zvyšováním povědomí a usnadňováním porozumění.

Metodologie

Nástroj pro sebehodnocení založený na e-CF