O zdroji

Téměř polovina evropských občanů stále postrádá základní úroveň digitálních dovedností, které jsou stále více zapotřebí k účasti na každodenním, společenském a pracovním životě. Digitální transformace rovněž urychluje zavádění digitálních technologií a tento nedostatek dovedností ještě více zviditelňuje. 

On-line nástroj pro sebehodnocení digitálních dovedností (Digital Skills Accelerator) poskytuje uživatelům individualizované posouzení jejich vlastní úrovně digitálních kompetencí ve srovnání s evropským rámcem DigComp. Zdůrazňováním silných a slabých oblastí nástroj určuje oblasti, v nichž je třeba uživatele zlepšit, a to tak, že jim poskytne vlastní personalizovaný „Radar chart“.

Studenti mohou rovněž porovnat své výsledky s výsledky ostatních a obdržet doporučení ohledně nejvhodnějších školení ke zlepšení svých digitálních dovedností. Mezi oblasti hodnocené tímto nástrojem patří: informační a datová gramotnost, komunikace a spolupráce, vytváření digitálního obsahu a bezpečnost na internetu. 

Metodologie

Informační a datová gramotnost, komunikace a spolupráce, vytváření digitálního obsahu, bezpečnost podle oblastí kompetencí uvedených v rámci digitálních kompetencí Evropské komise.