O zdroji

On-line barometr vytvořený v rámci projektu Online4EDU je k dispozici v pěti evropských jazycích (angličtině, estonštině, němčině, lotyštině a litevštině) a poskytuje snadno použitelný nástroj pro sebehodnocení digitálních a on-line dovedností v oblasti spolupráce.

Nástroj testuje dovednosti uživatelů ve třech oblastech: celkové znalosti on-line nástrojů spolupráce, webinářů a mobilních nástrojů spolupráce. Nástroj pro sebehodnocení, který je určen pro učitele, zavádí on-line činnosti a nástroje spolupráce ve vzdělávání.

Na širší úrovni se projekt Online4EDU zaměřil na podporu učitelů, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti v oblasti informačních technologií (IT) a vybídnout je k tomu, aby ve školních aktivitách používali digitální média. Vzhledem k potenciálu digitálních médií a on-line aplikací obohacovat a rozšiřovat výuku a učení podporuje projekt Online4EDU spolupráci mezi účastníky vzdělávání a nabízí učitelům z různých předmětů praktické tipy, jak podpořit rozvoj těchto dovedností.

Metodologie

Součást kombinovaného vzdělávacího kurzu pro učitele v rámci projektu Online4EDU, který vychází z rámce digitálních kompetencí Evropské komise.