O zdroji

Cílem projektu Pipers Career Kit, který se nachází v databázi EURAXESS, je podpořit mobilitu výzkumných pracovníků, školitelů a osob odpovědných za odbornou přípravu výzkumných pracovníků a zlepšit příležitosti k osobnímu a profesnímu rozvoji. Kromě toho jsou výzkumným pracovníkům určeny různé externí zdroje s cílem podpořit dovednosti v oblasti vzdělávání ve 21. století. 

Externí zdroje v databázi pocházejí z různých formátů, jako jsou školicí materiály, odkazy a informace
o profesních aktivitách on-line, konferencích a webinářích, článcích, případových studiích a prezentacích. Mezi témata patří podnikatelské dovednosti, informační gramotnost, interdisciplinární práce, práva duševního vlastnictví, vůdčí dovednosti a mnoho dalších.

Hledající výzkumní pracovníci mohou najít informace a tipy, jak řídit profesní dráhu ve výzkumu a jaké příležitosti pro profesní rozvoj v tomto odvětví existují. Nástroje pro sebehodnocení, které jsou uzpůsobeny výzkumným pracovníkům, jsou rovněž k dispozici prostřednictvím platformy Pipers Project Career Kit, která začínajícím výzkumným pracovníkům nabízí příležitost vyzkoušet jejich znalosti a určit oblasti pro další zlepšení. Kromě toho informace o rozdílech, pokud jde o spolupráci s průmyslem
a akademickou obcí v kontextu výzkumu, jakož i tipy pro tržní využití výsledků výzkumu. 

Soubor nástrojů nabízí prostřednictvím holistického přístupu několik sekcí, které pomáhají evropským výzkumným pracovníkům v jejich profesní dráze, která je cenná napříč akademickou obcí a průmyslem, se zvláštním zaměřením na podporu pracovníků zaměstnaných v odvětví vzdělávání a výzkumu.

Metodologie

V souvislosti s EURAXESS a v souladu s celkovou strategií EU pro mobilitu výzkumných pracovníků.