O zdroji

Souběžně s činnostmi v oblasti odborné přípravy a poradenství vytvořil projekt Women4IT úložiště otevřených vzdělávacích zdrojů, kde každá zúčastněná strana může nalézt otevřené vzdělávací materiály pro individuální učení v různých oblastech. Učební materiály lze vyhledávat podle různých kritérií: jazyka, oboru studia, typu materiálů a kompetencí rámce DigComp. Více informací o výukových zdrojích naleznete zde.

Cílem projektu Women4IT je umožnit mladým ženám v celé Evropě zahájit svou digitální kariéru. V rámci projektu byla vyvinuta řada nástrojů na podporu zapojení žen do odvětví informačních technologií a do digitálních děl. Hlavním cílem projektu je rozvíjet digitální dovednosti mladých žen, jimž hrozí vyloučení z trhu práce, a tím zlepšit jejich zaměstnatelnost. Projekt byl pilotní v sedmi evropských zemích a otevřené vzdělávací zdroje jsou rovněž k dispozici v angličtině, lotyštině, litevštině, rumunštině, španělštině a řečtině.

V současné době je v databázi otevřených vzdělávacích zdrojů k dispozici více než 300 zdrojů a počet zdrojů je pravidelně doplňován. Databáze je k dispozici na adrese:

  • 89 zdrojů v angličtině
  • Rumunština – 40 zdrojů
  • V lotyštině – 45 zdrojů
  • V litevštině 44 zdrojů
  • V řečtině – 40 zdrojů
  • Ve španělštině – 49 zdrojů

Všechny vypracované materiály a testy jsou k dispozici na internetových stránkách Women4IT.

Projekt Women4IT probíhá od roku 2019 v devíti evropských zemích s odbornou přípravou v šesti oblastech digitálních profilů:

Více než 900 mladých žen již ukončilo vzdělávací programy v partnerských zemích. Činnosti v oblasti odborné přípravy a poradenství jsou organizovány prostřednictvím projektu mezinárodního partnerství „Women4IT“ (č. 2017–1–094), financovaného v rámci programu pro zaměstnanost mladých lidí norské, islandské a lichtenštejnské nadace, jehož cílem je podporovat účast mladých žen na profesích v oblasti IKT a na digitálních pracovních místech.

#Women4IT

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Metodologie

Souvisí s evropským rámcem kompetencí DigComp.