O zdroji

Nástroj pro sebehodnocení e-Skills Match nabízí snadný způsob, jak posoudit úroveň svých digitálních kompetencí a zjistit, jaké dovednosti je třeba rozvíjet a rozvíjet s cílem zajistit si zaměstnání a posílit svůj celkový kariérní rozvoj.

Nástroj se zaměřuje na tři obecné skupiny: odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), veřejné instituce a soukromí zaměstnavatelé. 

Do oblasti působnosti nástroje spadají tři druhy služeb: 

  • sebehodnocení e-kompetencí se souvisejícími výsledky formalizovanými pomocí grafů.
  • zdroje pro školení v oblasti e-kompetencí, včetně otevřených vzdělávacích zdrojů (OER), masivních otevřených online kurzů (MOOC) a tržních certifikací.
  • Certifikace e-Competences založené na validačních postupech uznávaných na evropské úrovni.

Odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií mohou vytvářet a spravovat své vlastní digitální portfolio, posuzovat a analyzovat své digitální kompetence a přijímat přizpůsobené návrhy na otevřené zdroje a zvyšování kvalifikace MOOC. Prostřednictvím platformy E-Portfolio mohou rovněž navazovat kontakty a oslovit zaměstnavatele v odvětví IKT, kteří potřebují dovednosti, které mají.

Veřejné subjekty mohou rovněž tento nástroj využívat a vyhledávat dostupné kurzy přizpůsobené oblastem evropského rámce elektronických kompetencí s cílem zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců. Zaměstnavatelé a náboroví pracovníci v soukromém sektoru mají přístup k širokému počtu dostupných a vyškolených uchazečů a zapsat své stávající zaměstnance do programů prohlubování dovedností s cílem připravit všechny pracovníky na budoucnost. 

Projekt „e-Skills Match“ spolufinancuje Generální ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT) na základě grantové dohody. 

Metodologie

Sladěno s programem DigComp a součástí mapování otevřených znalostí: projekt párování elektronických dovedností poskytne integrované služby pro sebehodnocení elektronických dovedností a digitálních kompetencí a v případě potřeby další (znovu) odbornou přípravu, jakož i tržní certifikaci nabízenou platformou pro elektronické dovednosti.