O zdroji

SOS SOS Self-Assessment Tool“ je algoritmus vytvořený tvořivosti SOS, který vypočítá úroveň informovanosti uživatelů cílové skupiny o rizicích IT v oblasti dostupných kulturních zdrojů on-line. Index IT bude nástrojem, který umožní dospělým posoudit jejich povědomí o rizicích v oblasti IT souvisejících s kulturními nabídkami.

Tento nástroj není statistickým indexem, ale operačním nástrojem na podporu vývoje cílených vzdělávacích řešení pro dospělé. Přístupnost a uživatelská vstřícnost budou klíčovými koncepty při vývoji této platformy OER, funkce „text-to-projev“ budou zavedeny s cílem zvýšit dostupnost obsahu i pro negramotné nebo nevidomé cílové skupiny. Tento nástroj je k dispozici v angličtině, španělštině, italštině, polštině, francouzštině a makedonštině

Nástroj sebehodnocení SOS

Nástroj sestává z dotazníku ve formě testu a jeho vyplnění trvá méně než 40 minut. Své kompetence můžete vyhodnotit zodpovězením několika otázek v některých nebo ve všech těchto oblastech:

  • Kulturní a mediální gramotnost
  • Ochrana osobních údajů
  • Hospodářské transakce
  • Bezpečnost na internetu
  • Digitální identita a pověst on-line

⚠ Disclaimer: Zdroj digitálních dovedností byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste našli chyby v textu, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.

Metodologie

Zkouška