O zdroji

SOS SOS Self-Assessment Tool“ je algoritmus vytvořený SOS Creativity, který vypočítá úroveň informovanosti uživatelů cílové skupiny o rizicích IT v oblasti dostupných online kulturních zdrojů.

IT Index bude nástrojem, který umožní dospělým posoudit jejich povědomí o rizicích v oblasti IT souvisejících s kulturními nabídkami.

Tento nástroj není statistickým indexem, ale operačním nástrojem na podporu vývoje cílených vzdělávacích řešení pro dospělé. Přístupnost a uživatelská vstřícnost budou klíčovými koncepty při vývoji této OER platformy, funkce převodu textu na řeč budou implementovány s cílem zvýšit dostupnost obsahu i pro negramotné nebo nevidomé cílové skupiny. Tento nástroj je k dispozici v angličtině, španělštině, italštině, polštině, francouzštině a makedonštině

Nástroj sebehodnocení SOS

Nástroj se skládá z dotazníku ve formě testu a jeho vyplnění trvá méně než 40 minut. Své kompetence můžete vyhodnotit zodpovězením několika otázek v některých nebo ve všech těchto oblastech:

  • Kulturní a mediální gramotnost
  • Ochrana osobních údajů
  • Hospodářské transakce
  • Bezpečnost na internetu
  • Digitální identita a pověst na internetu

Metodologie

Zkouška