O zdroji

Soubor digitálních nástrojů OECD „Ging Digital Toolkit“ nabízí místní, regionální a celostátní veřejné správě a službám zdroj k zhodnocení aktuálního stavu jejich digitálního rozvoje a k formulování příslušných politik s cílem reagovat na výsledky hodnocení a vycházet z nich. Mezi klíčové prvky souboru nástrojů patří průzkum dat a vizualizace ústředních témat souvisejících s digitálním rozvojem, jakož i informace a analýzy týkající se jednotlivých zemí. 

Téma dovedností v souboru nástrojů zkoumá kombinaci základních dovedností a dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), jakož i průřezových a doplňkových dovedností, které občané po celém světě potřebují k tomu, aby prosperovali ve stále více digitalizovaném světě. Soubor nástrojů se rovněž zabývá nezbytnými předpoklady pro zlepšení dostupnosti, kvality a rovnosti vzdělávání pro mladé lidi a systémů odborné přípravy pro vzdělávání dospělých. 

Prozkoumáním digitálních ukazatelů, které jsou relevantní pro dovednosti – jako je podíl dospělých, kteří mají zkušenosti s řešením problémů v prostředí bohatém na technologie, nebo podíl digitálních odvětví na celkové zaměstnanosti – a hlubším zpřístupněním publikací souvisejících se čtením příslušných publikací nabízí soubor nástrojů OECD relevantní a nezaujaté údaje specifické pro jednotlivé země. K dispozici je více než desítka ukazatelů, které umožňují provést srovnání a zjistit klíčové rozdíly v dovednostech mezi kteroukoli ze dvou zemí světa. Mezi další témata souboru nástrojů patří: toky dat a dat, rozvoj, digitální technologie, digitální veřejná správa, rovnost žen a mužů, růst a dobré životní podmínky, informační odvětví, produktivita a malé a střední podniky.

Metodologie

Digitální dovednosti a kompetence jsou roztříštěny v samostatných oblastech, které jsou propojeny společným metodickým rámcem pro posuzování a hodnocení.