O zdroji

Najděte si svá fakta přímo! Soubor nástrojů pro mediální gramotnost nabízí vzdělávací programy pro
10 hodin mediálních aktivit zaměřených na dezinformace v sociálních médiích pro dospívající, rodiče
a prarodiče. Soubor nástrojů se zaměřuje na pedagogy a poskytovatele odborné přípravy napříč obory
a sestává se z osnovy odborné přípravy s popisem výsledků učení a modulů, metodického rámce a seznamu otevřených vzdělávacích zdrojů v osmi evropských jazycích.

Tento zdroj digitální gramotnosti je vhodný zejména pro učitele a pedagogy v souvislosti s onemocněním COVID-19, neboť podrobně popisuje některé obtíže, s nimiž se potýkají poskytovatelé odborné přípravy a vzdělávání, jakož i návrhy a doporučení, jak tyto problémy řešit. Rodiče mohou rovněž nalézt rozsáhlou sbírku zdrojů pro vysvětlování dezinformací dospívajícím a zajištění odpovědného a bezpečného používání sociálních médií.   

Metodologie

Sladěno se společnými evropskými rámci kompetencí pro digitální gramotnost.