O zdroji

Soubor nástrojů odborného vzdělávání a přípravy pro řešení problému předčasných odchodů ze vzdělávání je databáze přístupná prostřednictvím Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Databáze nabízí řadu vzdělávacích zdrojů přizpůsobených různým kontextům s cílem podpořit tvůrce politik, veřejné instituce, soukromé společnosti a poskytovatele odborné přípravy z odvětví formálního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy. Cílem souboru nástrojů je pomoci mladým lidem, kterým hrozí, že se stanou osobami předčasně ukončujícími školní docházku, setrvat ve vzdělávání a odborné přípravě a získat kvalifikaci pro své dovednosti a pomoci lidem, kteří předčasně ukončili školní docházku, znovu vstoupit do světa vzdělávání a odborné přípravy a následně na trh práce. 

Databáze obsahuje statistiky a údaje o předčasném ukončování školní docházky ve 34 různých zemích, včetně politických doporučení a analýz trendů zásadních pro celoživotní učení a rozvoje dovedností
21. století. Cílem databáze a souboru nástrojů je poskytnout relevantní informace zúčastněným stranám v celém odvětví vzdělávání a posílit celková opatření v evropském prostředí odborné přípravy s cílem řešit předčasné ukončování školní docházky. Databáze s více než 50 osvědčenými postupy a 80 publikacemi nabízí výzkum, poradenství a řadu iniciativ, které mohou být replikovány v jiných kontextech a prostředích v celé Evropě. Zúčastněné strany a organizace mohou rovněž předkládat osvědčené postupy a nástroje týkající se digitálních dovedností v souvislosti s odborným vzděláváním a přípravou a cílem databáze střediska Cedefop je rovněž posílit spolupráci mezi zúčastněnými stranami při navrhování a rozvoji činností v oblasti dovedností. Osvědčené postupy v boji proti předčasnému ukončování školní docházky se týkají Belgie, Dánska, Estonska, Francie, Maďarska, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska a Spojeného království. 

Kromě toho soubor nástrojů odborného vzdělávání a přípravy pro boj proti předčasnému ukončování odborného vzdělávání a přípravy zahrnuje: příklady „rychlých výsledků“ (tj. činnosti, které mají potenciál řešit předčasné ukončování školní docházky při využití relativně jednoduchých zdrojů) a analyzovaly úspěšné přístupy, soubory nástrojů a nástroje k řešení předčasného ukončování školní docházky. Publikace v databázi obsahují opatření zahájená na místní, regionální, vnitrostátní a evropské úrovni a byla vybrána v rámci studie střediska Cedefop: zaměření odborného vzdělávání a přípravy na první místo.

Metodologie

Soubor nástrojů odborného vzdělávání a přípravy se řídí evropskými rámci kvalifikací pro digitální kompetence a profesní digitální dovednosti.