O zdroji

Soubor nástrojů pro mládež neziskového střediska pro humánní technologie (CHT) je bezplatným zdrojem digitálních dovedností, který se zabývá tím, jak využíváme sociální média k vysvětlení toho, jak funguje v praxi.

Soubor nástrojů pro mládež inspirovaný myšlenkou, že každý, kdo používá sociální média, si zaslouží vědět, jak funguje, je interaktivním plánem, který lidem nabízí možnost prozkoumat naše prostředí sociálních médií komplexnějším způsobem. 

Plán pro sociální média

Zdroj je strukturován ve formě různých průvodců, které jsou interaktivní a snadno použitelné. Mohou být použity jednotlivě nebo pracovat skupinami a týmy. Plán lze rovněž využít ve třídě nebo prostřednictvím on-line výuky.

Každá příručka je užitečná sama o sobě a zabývá se konkrétním tématem. Pokyny zároveň fungují nejlépe, jsou-li používány jako úplné učební osnovy. Jsou koncipovány pro pedagogy, které mohou využívat mladí lidé ve věku od 13 do 25 let, ale kdokoli je může využít k tomu, aby se o těchto otázkách dozvěděli a usilovali o humánní, udržitelnou a spravedlivou budoucnost.

Témata a pokyny

Zdroje jsou seskupeny do interaktivní mapy s různými barvami v závislosti na tématu, úrovni a zaměření a zaměřují se na technologii a informační prostředí a poskytují určité pokyny ohledně toho, jak používáme sociální média a jak funguje. Prvních pět příruček je seskupeno a zabývá se všudypřítomnou silou sociálních médií: proč je to tak návykové, jak upoutáváme naši pozornost a jaká je cena naší pozornosti.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Metodologie

Každá příručka obsahuje otázky a činnosti, které lze přímo nasměrovat nebo vykonávat ve skupinovém nebo učebném prostředí. Každá příručka může být užitečná sama o sobě, i když jsou nejlepší, jsou-li používány jako úplné učební osnovy.