O zdroji

Metodika – manuál pro školy a volnočasové instituce ke způsobům posilování spolupráce a komunikace rodiny, školy a volnočasových institucí.


Metodologie

Východiskem pro „Metodiku – manuál pro školy a volnočasové instituce ke způsobům posilování spolupráce a komunikace rodiny, školy a volnočasových institucí“ byla „Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020“ v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a „Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015–2020“ a její „Akční plán (2015–2020)“ v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vymezení základních pojmů jsou součástí první části dokumentu.